“สาระน่ารู้คนมอเตอร์ไซค์
รอบรู้เรื่องน้ำมันหล่อลื่น

รอบรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเครื่องมีหน้าที่ลดแรงเสียดทานของวัตถุชิ้นที่เสียดสีกัน ระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เคลือบช่องว่างระหว่างผิวสัมผัส ทำความสะอาดเขม่าและเศษโลหะภายในเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมและกรดต่างๆ และป้องกันกำลังอัดของเครื่องยนต์รั่วไหลเป็นต้น
ประเภทน้ำมันเครื่องแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. น้ำมันเครื่องชนิดธรรมดา (Mineral Oil)
น้ำมันเครื่องธรรมดา จะมี Base Oil เป็นน้ำมันซึ่งได้จากการกลั่นจากน้ำมันดิบ หรือที่เรียกว่า Mineral Oils นั่นคือเป็นน้ำมันที่ได้มาจากธรรมชาติ 100% ดังนั้นโมเลกุลของน้ำมันประเภทนี้จึงมีความแตกต่างกันทั้งในเชิงกายภาพและก็เชิงเคมี

2. น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic ,Synthetic Blend)
ผลิตจากน้ำมันแร่ และน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์ น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Synthetic Blends ประกอบไปด้วย Base Oil จากการสังเคราะห์ และ Base Oil ที่กลั่นจากน้ำมันดิบ ส่วนอัตราการผสมนั้น ก็แตกต่างกันไปตามยี่ห้อและเกรดของน้ำมันเครื่องซึ่งโดยมากแล้วจะผสม Base Oil แบบสังเคราะห์ลงไปเป็นปริมาณมากกว่า 30%และด้วยเหตุผลในเรื่องของราคาที่ถูกกว่าน้ำมันสังเคราะห์แท้ และประสิทธิภาพการใช้งานที่ค่อนข้างคุ้มค่า ทำให้น้ำมันเครื่องประเภทกึ่งสังเคราะห์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้

3. น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 % (Fully Synthetic)
ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ โดยที่น้ำมันเครื่องประเภทนี้จะได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมี หรือพูดง่ายๆ ว่า ได้มาจากในห้องแล็ปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นในระหว่างกระบวนการสังเคราะห์ จึงสามารถเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวน้ำมันเครื่องได้อย่างอิสระ