อัตราค่าบริการ
NO รายการตัวถังด้านนอก ราคา(บาท)
1 เปลี่ยนมือเบรก/มือคลัทช์(ต่อจุด) 50
2 เปลี่ยนหัวเทียน 60
3 เปลี่ยนผ้าเบรกหน้า/หลัง(ต่อจุด) 50
4 เปลี่ยนไส้กรองอากาศ/กรองน้ำมัน(ต่อจุด) 40
5 เปลี่ยนหลอดไฟทุกประเภท 50
6 เปลี่ยนโซ่สเตอร์/ตัด-ปรับตั้งโซ่ 100
7 เปลี่ยนยางนอก/ใน/ยางกันกระชาก 80-100
8 เปลี่ยนซีลโช๊คหน้า/ข้าง(ต่อจุด) 100
9 เปลี่ยนสายไมล์ 80
10 เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า/หลัง 80
11 เปลี่ยนสายเบรก(ต่อจุด) 100
12 เปลี่ยนขาตั้งกลาง 120
13 เปลี่ยนเม็ดตุ้มน้ำหนัก 100
14 เปลี่ยนสายพานขับเคลื่อน 100
15 เปลี่ยนสายโช๊คน้ำมัน 100
16 เปลี่ยนล้อ/ขึ้นซี่ลวด 150
17 เปลี่ยนลูกปืนคอ 250
18 เปลี่ยนโช๊คหลัง 150
19 เปลี่ยนสวิงอาร์ม/บูชสวิงอาร์ม 300
20 ซ่อมปั้มเบรก บน-ล่าง(ต่อจุด) 120
21 เปลี่ยนชุดเปลือกพลาสติก 50-500
22 เปลี่ยนยางนอก/ใน (โดยใช้เครื่องถอดยาง) 120
23 เปลี่ยนสายครัทช์ 100
24 ถอดประกอบเครื่องยนต์ ด้านขวา/ซ้าย 120-300
25 ปะยางแทงไหม 80
26 ปะยางสตีมเย็น 120
NO รายการเครื่องยนต์ และ ระบบไฟฟ้า ราคา(บาท)
1 เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/เฟืองท้าย(ต่อจุด) 20
2 เปลี่ยนแบตเตอรี่ 30
3 ชาร์จแบตเตอรี่+น้ำกลั่น 50
4 ตั้งวาล์ว 130
5 เปลี่ยนสายน้ำมัน 100
6 ซีลเกียร์สเตอร์ข้างจานไฟ (เกียร์/ออโต้) 100/150
7 ซ่อมชุดข้างจานไฟ 120
8 ซ่อมชุดสายพาน 180
9 ล้างคาบูเรเตอร์ 200
10 ซ่อมชุดเฟืองท้าย 150
11 เปลี่ยนบุชยางแท่นเครื่อง 250
12 เปลี่ยนหม้อน้ำ 200
13 เปลี่ยนชุดสายไฟ(ชุดใหญ่) 400
14 ผ่าเครื่องชุดบน 600
15 ผ่าเครื่องทั้งเครื่อง(ยกเครื่อง) 1500
16 ตรวจเช็ค-ซ่อมระบบไฟฟ้า 50-300
17 ตรวจเช็ค-ซ่อม-ปรับจูนระบบหัวฉีด 300
18 ถอดประกอบชิ้นส่วนอื่นๆ ทั่วไป(เริ่มต้นที่) 100
19 ปรับตั้งค่ามาตรฐานระบบหัวฉีดด้วยเครื่องมือพิเศษ 150