“ข่าวสารคนมอเตอร์ไซค์
“ไบค์แมน” เติบโตแบบก้าวกระโดด สอดคล้องตลาดรถสองล้อ

      ในเวลาไม่ถึง 10 ปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่ากระแสการใช้รถจักรยานยนต์ของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นการใช้เพื่อการประกอบอาชีพหรือใช้เป็นรถจับจ่ายใช้สอยภายในบ้าน เปลี่ยนไปเป็นรถแฟชั่นและเริ่มมีรถจักรยานยนต์เครื่องยนต์สูงหรือรถจักรยานยนต์คลาสสิกจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเปิดโรงงานผลิตในประเทศไทยส่งผลให้ราคารถจักรยานยนต์ที่ราคาลดลงแบบที่ทุกคนเอื้อมถึงได้ไม่ยาก

     “ไบค์แมน” ศูนย์บริการมาตรฐานรถจักรยานยนต์ ถือกำเนิดเมื่อปี 2556 จากกลุ่มคนหลงรักในรถมอเตอร์ไซค์และอยากให้ชาวมอเตอร์ไซค์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุด หลังจากทำการศึกษาตลาดรถมอเตอร์ไซค์พบว่ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันมีผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศมากกว่า 20 ล้านคัน หลัง “ไบค์แมน” เปิดตลาดศูนย์บริการมาตรฐานรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลากว่า 5 ปี มีศูนย์บริการ 8 สาขา โดยเน้นขยายสาขาไปยังแหล่งชุมชนเพื่อให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

                              

     นายเนติ สุทธาภาศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบค์แมน จำกัด กล่าวว่า “จากการศึกษาตลาดรถจักรยานยนต์ทำให้พบว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ขนาดต่ำกว่า 250 ซีซี หรือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เพื่อประกอบอาชีพได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ทำให้ไบค์แมนเล็งเห็นช่องทางเข้าทำตลาดยังกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการศูนย์บริการที่มีมาตรฐาน มีสินค้าให้เลือกหลากหลายในราคาเหมาะสม โดยทางไบค์แมนมีการซ่อมบำรุงและจำหน่ายสินค้าแบบ Multi-brand พร้อมทั้งมีการรับประกันสินค้าและงานซ่อม จึงทำให้ผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดี เห็นได้จากอัตราการเติบโตของปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเป็น 38% จากปี 2560 ทั้งนี้ในปี 2562 นั้น ทางเราได้ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ไม่ต่ำกว่า 40% และขยายสาขาได้ให้ 10 สาขาภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562”  

                             

     จากการขยายและการเติบโตที่ผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็วนั้น นายเนติ เผยเพิ่มเติม “การตั้งเป้าการขยายสาขาของไบค์แมน มองที่การเข้าถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ดังนั้นในการจะขยายแต่ละสาขาจะใช้เวลาในการศึกษาอย่างละเอียด เพราะในอนาคตทางไบค์แมนมีนโยบายขยายในรูปแบบเฟรนไซส์ต่อไป”
     
ก้าวต่อไป “ไบค์แมน” จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการและความหลากหลายของสินค้าให้กับชาวมอเตอร์ไซค์ เพื่อพัฒนาต่อยอดการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีรากฐานที่แข็งแรง สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต