ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไบค์แมน จำกัด ถือกำเนิดจากกลุ่มคนที่หลงรักรถสองล้ออย่างเต็มหัวใจ และปรารถนาให้ ชาวมอเตอร์ไซค์ได้รับสิ่งดีที่สุดเหมือนพวกเรา หลังจากที่ได้เฝ้าสังเกตการณ์ตลาดรถมอเตอร์ไซค์ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกๆปี จนประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์กว่า 20 ล้านคันบนท้องถนน ทั่วประเทศ เราได้ศึกษารูปแบบการให้บริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งโดยผู้ผลิตจักรยานยนต์และผู้ประกอบการอิสระ โดยได้ศึกษาถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงของการให้บริการที่มีอยู่ รวมทั้งยังได้ ศึกษารูปแบบในต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จนนำมาสู่การสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในประเทศให้ตรงใจที่สุด โดยรูปแบบการให้บริการดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

BikeMan ”เพื่อนแท้คนมอเตอร์ไซค์”

บริษัท ไบค์แมน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบัน ไบค์แมน มีจำนวนสาขา ทั้งสิ้น 5 สาขา สามารถให้บริการรถมอเตอร์ไซค์มากกว่า 2 พันคันใน แต่ละเดือน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือนเช่นกัน โดยใน ปี 2560 ทางบริษัทมีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมอีกจำนวน 5 สาขา โดยเน้น ไปยังแหล่งชุมชน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ครอบคลุมมากขึ้น และมีแผนขยาย สาขาผ่านระบบ Franchise ในอนาคต

ในส่วนของการให้บริการหน้าร้าน เราพร้อมให้บริการแบบครบวงจรโดยทีมช่าง ผู้มีประสบการณ์ ตั้งแต่เปลี่ยนยางนอก/ยางใน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และ อุปกรณ์อื่นๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ เราได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและการ ยอมรับจากผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์

  • หมวดยางนอก ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จาก IRC, Michelin, Deestone, ND เป็นต้น
  • หมวดน้ำมันเครื่อง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จาก Castrol, Honda, Yamaha, Valvoline, Elf
ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์มั่นใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และสินค้าที่มีมาตรฐานจากบริษัทของเราทุกครั้งที่เข้าใช้บริการ

ปรัชญาองค์กร

“ดูแลใส่ใจอยู่เคียงข้างผู้ขับขี่จักรยานยนต์เสมอ”
วิสัยทัศน์

“ส่งมอบมาตรฐานการบริการ สู่ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”
พันธกิจ

  • คุณภาพการบริการที่หลากหลาย
  • สินค้าที่มีมาตรฐาน
  • บุคลากรที่เชื่อถือได้

โครงสร้างองค์กร

กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา
ฝ่ายการตลาด/พัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายจัดซื้อ/คลังสินค้า/ ขนส่ง
ฝ่ายการเงินและบัญชี
ฝ่ายสรรหา และพัฒนาบุคลากร