นอกจากเราจะให้บริการรายบุคคลกับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วไป บริษัท ไบค์แมน จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจจากองค์กรใหญ่ๆที่มีพนักงานใช้รถมอเตอร์ไซค์เป็นหลัก ให้ดูแลรถมอเตอร์ไซค์ของพนักงานองค์กร โดยทาง บริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว อาทิ

  • บริษัทตัวแทนประกันภัย TQM
  • บริษัทมหาจักร จำกัด
  • Mc Donald

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำ ในประเทศ ให้เป็นศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อดูแลและให้บริการครบวงจร เช่น จักรยานยนต์ GPX และ จักรยานยนต์ Stallion เป็นต้น